Chirurgia stomatologiczna

W naszym Gabinecie kładziemy ogromny nacisk na bezpieczeństwo Pacjentów. W tym celu każdorazowo przed podjęciem leczenia przeprowadzamy wnikliwą diagnostykę (często uzupełnioną o zdjęcia rentgenowskie). Takie podejście pozwala na zaplanowanie leczenia w sposób przewidywalny i bezpieczny dla Pacjenta. 

Podejmując się zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej, szczególną uwagę zwracamy na działanie w sposób minimalnie inwazyjny oraz oszczędzający naturalne tkanki Pacjenta. Dzięki temu możemy skrócić czas leczenia i rekonwalescencji. 

Zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej mogą być potrzebne w różnych sytuacjach. W formie indywidualnej (usunięcia problemu, czy też zmian chorobowych) oraz w roli przygotowującej Pacjenta do innych zabiegów. Niezależnie od zakresu leczenia obdarzamy Państwa fachową opieką lekarzy specjalistów oraz prowadzimy wszystkie etapy leczenia tak, aby przebiegło w sposób bezbolesny i komfortowy.

Zabiegi chirurgiczne wykonywane w naszym Gabinecie

•   Zabiegi implantologiczne
•   Usuwania zębów (w tym również c
hirurgiczne ekstrakcje zębów zatrzymanych)
•   Usuwanie zębów mądrości – ósemek.
•   Usuwanie torbieli
•   Resekcja korzeni zębów
•   Regeneracja i odbudowa kości

W naszym gabinecie wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonywane są przez chirurgów specjalistów II stopnia z wieloletnim doświadczeniem.
Stosujemy nowoczesne techniki znieczulania komputerowego, zapewniającego komfort i bezbolesny przebieg leczenia.

Konsultacja chirurgiczna
Przed przystąpieniem do leczenia chirurgicznego należy przeprowadzić wnikliwy wywiad z Pacjentem. Bardzo ważne jest również wykonanie dokładnych zdjęć radiologicznych pozwalających na zaplanowanie leczenia w sposób przewidywalny i bezpieczny.

Czasami Pacjent wymaga specjalnego przygotowania do zabiegu lub też konieczne jest przełożenie leczenia ze względu na specyficzny stan miejscowy i ogólny. W ramach konsultacji będzie omówiony proponowany plan leczenia wraz z omówieniem jego etapów.

Ekstrakcje zębów

Usuwanie zębów pomimo prostoty nazwy jest złożonym zabiegiem i nie może być bagatelizowane. Wykonując zabieg ekstrakcji należy zadbać o to by wykonać go minimalnie inwazyjnie, tak aby nie uszkodzić zdrowych tkanek Pacjenta.

Należy pamiętać, iż nasze organizmy są przystosowane do harmonii w jamie ustnej – jej zaburzenie poprzez wyrwanie zęba, należy odbudować poprzez różnego rodzaju rozwiązania protetyczne.

Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego

Zęby zatrzymane, to takie, które przestały już zmieniać swoje położenie w jamie ustnej, jednak ich pozycja nie jest prawidłowa (lub czasami nawet pozostają całkowicie niewidoczne). 

Najczęściej zębami zatrzymanymi stają się ósemki (zęby mądrości), które nie wyrosły prawidłowo (zły kierunek wzrostu lub kształt). Takie zęby potrafią doprowadzić do dyskomfortu (bólu) oraz zaważyć na harmonii panującej w siłach rozkładających się na naszym uzębieniu.

Usuwanie zębów zatrzymanych jest bardziej skomplikowane i wymaga bardzo wnikliwej diagnostyki i odpowiedniego dobrania planu leczenia.

Resekcja wierzchołka zęba

W niektórych przypadkach niemożliwe jest wyleczenie zębów kanałowo i tworzą się zmiany chorobowe w kości otaczającej korzeń.

W takiej sytuacji jedynym sposobem uratowania zęba jest resekcja wierzchołka korzenia. Zabieg ten polega na usunięciu wierzchołka korzenia i jest wykonywany w większości przypadków w sposób pozwalający na uratowanie zęba przed usunięciem.

Przeprowadzamy resekcje w sposób minimalnie inwazyjny i tym samym bezpieczny dla Pacjenta.

Usuwanie ósemek

Każdy zabieg usuwania zębów mądrości (ósemek) jest inny i dlatego też wymaga odpowiedniego przygotowania. Na podstawie zdjęć RTG lekarz ocenia stan  zębów oraz stopień złożoności zabiegu.

Po ustaleniu zakresu ekstrakcji zostaje zaplanowane leczenie wraz z doborem odpowiednich rozwiązań znieczulających dla zapewnienia komfortu Pacjenta.

Ekstrakcje skomplikowane

W niektórych przypadkach usuwanie zębów jest na tyle skomplikowane, iż wymaga odpowiedniego zabiegu chirurgicznego. Zazwyczaj granicą określającą poziom trudności jest ilość tkanek w które lekarz będzie musiał zaingerować.

W przypadku konieczności odkrywania zębów oraz usunięcia fragmentu kości wyrostka zębodołowego mówimy o chirurgicznym usuwaniu zębów, które również przeprowadzane są w naszym Gabinecie przez doświadczonych lekarzy.

Wycięcie kaptura dziąsłowego

Zazwyczaj jest to zabieg pomocniczy, który ułatwia zębom prawidłowe wyrżnięcie się. Bardzo często dotyczy zębów mądrości (ósemek). 

W trakcie zabiegu wycinany jest fragmentu dziąsła pokrywającego koronę wyżynającego się zęba – co powoduje jego odkrycie i umożliwienie prawidłowego rozwoju.

Zabiegi chirurgiczne bez bólu

W naszym Gabinecie wykorzystujemy szeroki zakres rozwiązań znieczulających. W zależności od potrzeby wykorzystujemy w leczeniu żele znieczulające, anestetyki oraz systemy znieczuleń komputerowych, pozwalające na bezbolesne przejście przez wszystkie etapy leczenia.

Leczenie zębów na raty Milicz.